Tingbogsattest og servitutter

Tingbogsattesten

Tingbogen er et register, hvoraf tinglyste rettigheder over faste ejendomme fremgår. I tingbogen har hver ejendom sit eget blad, hvor de registrerede rettigheder er noteret. I tingbogen findes der oplysninger om ejerforholdene på ejendommen, tinglyste panterettigheder, servitutter og andre rettigheder over ejendommen.

En officiel udskift af tingbogen kaldes en tingbogsattest.

Servitutter

Ved køb af en ejendom er det vigtigt at undersøge hvilke rettigheder, der hviler på ejendommen. Disse rettigheder kan indskrænke ejerens rådighed over boligen. Et eksempel på en rettighed er et tinglyst servitut. Man skelner mellem privatretlige- og offentretlige servitutter.

En privat servitut kan f.eks. være en forkøbsret, som ejeren af ejendommen har givet til en anden. En offentretlig servitut kan eksempelvis være en lokalplan, der regulerer, hvorledes der må bebygges i området.

Ejerlejligheder er selvstændig fast ejendom, og har derfor deres eget blad i tingbogen. For andelslejligheder tinglyses pant og udlæg i andelsboligbogen. Således fremgår servitutter og adkomst ikke i andelsboligbogen – i stedet har ”moderejendommen” et blad i tingbogen, hvor bl.a. servitutter er tinglyst.

Hjemfaldspligt (tilbagekøbsdeklaration)

Hvis der er tinglyst hjemfaldspligt, betyder dette, at kommunen, som grunden er beliggende i og som tidligere har solgt grunden, har ret til at købe grunden tilbage på et nærmere bestemt tidspunkt – ofte til en lav pris. Kommunen er ikke nødvendigvis forpligtet til at betale for bygningen på grunden. Hvis der er tinglyst hjemfaldspligt, har ejeren af grunden således kun en tidsbegrænset brugsret til ejendommen og grunden.

Det er dog muligt at tilbagekøbe hjemfaldspligten eller udskyde den hos nogle kommuner.