Energimærke ved salg af bolig og udlejning

Ved salg eller udlejning af en bolig skal boligen have en gyldig energimærkning. Dette gælder for énfamiliehuse over 60 m2, rækkehuse, ejerlejligheder, andelsboliger og i de fleste tilfælde sommerhuse.

Energimærkningen er et udtryk for boligens energimæssige forfatning. Mærkningen udarbejdes af en energikonsulent, og den består af to dele: En del, hvor boligens energiudgifter vurderes – energikonsulenten vurderer boligens udgifter til el, vand, varme, olie, gas og vand.

Anden del er besparelsesforslag, hvoraf det fremgår, hvilke forbedringer det kan svare sig at foretage i ejendommen. Af besparelsesforslaget fremgår det, hvor meget energiudgifterne vil blive formindsket, hvis energiforbedringerne i boligen foretages med ekstra isolering eller energivinduer.  Mærkningen fortæller dog kun om boligens kvalitet og fortæller ikke om det faktiske forbrug i bygningen, der bl.a. afhænger af vejret og beboernes forbrugsvaner.

Mærkningen går fra A til G, hvor A er delt op i A2020, A2015 og A2010. A2020 er højeste energieffektivitet, og G er den laveste.

Det er sælgers ansvar, at energimærkningen bliver foretaget, og sælgeren skal også afholde omkostningerne hertil. Energimærkningen er lovpligtig, da den er en del af de dokumenter, som køber skal gøres bekendt med inden aftalen underskrives og indgås. Energimærkningen skal fremgå, når boligen annonceres til kommercielle formål (salg eller leje).

Energimærkninger udarbejdet efter d. 1. februar 2011 gælder enten i syv eller ti år. Rapporten kan således bruges igen ved salg af ejendommen, der foretages inden,  energimærkningen udløber. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at rapporten ikke længere er gyldig, hvis der foretages ændringer i boligen, der i væsentligt omfang påvirker boligens energiforbrug.