Boligkøb advokat

Advokat Boligkøb

Sådan forløber en ejendomshandel

Når du har besluttet dig for at købe en bolig, er der nogle ting, der skal falde på plads, inden du får nøglerne og kan flytte ind i dit nye hjem. Her kan en køberrådgiver hjælpe.

En ejendomshandel foregår i to faser. Først indgås aftalen mellem køber og sælger, hvor væsentlige aspekter som pris og overtagelsesdato vedtages. Den næste fase er mere teknisk, og går ud på at få handlen endeligt på plads. I denne fase overføres købesummen til sælger, og købers rettigheder til ejendommen bliver tinglyst.

En typisk ejendomshandel vil,  kort fortalt,  forløbe på følgende måde:

 • Sælgeren og køberen indgår købsaftalen. Det er her det er vigtigt, at man får tilføjet et advokatforbehold i aftalen.
 • Ejendomsmægleren indsender papirerne til boligadvokaten. Denne gennemgår købsaftalen og sørger for, at alle nødvendige papirer og oplysninger er indhentet.
 • Der afholdes telefonmøde med køber, hvor boligadvokaten vurderer handlen, og giver køber grundig rådgivning om den juridiske stilling i handlen, ejerskifteforsikring og tilstandsrapport.
 • Handlen godkendes med eventuelle betingelser, som din boligadvokat sender til ejendomsmægleren
 • Bank og realkreditinstitut orienteres om handelen, og udbetalingssummen på ejendommen deponeres af køber hos sælgers bank eller hos ejendomsmægleren
 • Den resterende del af købesummen bliver enten deponeret i sælgers bank eller bliver stillet i bankgaranti af købers bank. Beløbet bliver endelig betalt på overtagelsesdagen.
 • Både sælger og køber underskriver skødet digitalt. Dette sker ved hjælp af NemID, og skødet bliver anmeldt til tinglysning.
 • Tinglysningen foretages. Der vil være retsanmærkninger om de tinglyste hæftelser, som i forvejen hviler på ejendommen. For at endelig tinglysning kan ske, skal sælgers gæld aflyses.
 • Der tegnes ejerskifteforsikring
 • Restkøbesummen betales til sælger gennem købers pengeinstitut.
 • Refusionsopgørelsen udarbejdes, og de økonomiske mellemværender, der eventuelt måtte være, opgøres og udlignes
 • Købesummen bliver frigivet til sælger, når sælgerens tinglyste gæld er aflyst af tingbogen.
 • Vi modtager det tinglyste skøde, som vi videresender til dig, sammen med opgørelse og faktura. Vi sender også en kopi af skødet til banken, ejendomsmægleren og sælger.
 • Læs mere om advokat boligkøb her.
boligadvokat

Bliv ringet op!

af en kompetent boligadvokat

advokat boligkøb og boligsalg

Henrik Nøhr, boligadvokat

Tlf: 76 30 89 99 | hn@hviid-advokater.dk

Advokat ved boligkøb

Hvis du skal købe bolig eller selv vil stå for salget af en bolig, er det en god idé at alliere dig med en dygtig boligadvokat.

For de fleste er boligkøb en af de største handler i løbet af livet, og der er mange komplekse processer.

Derfor er det en god idé at sikre sig bedst muligt med dygtige fagfolk, og her spiller advokater typisk en nøglerolle.

En advokat kan hjælpe på begge sider af handlen. Ofte vil sælger primært være sikret via en ejendomsmægler, men da mægleren er en stor udgift, ser flere og flere også mod selvsalg for at spare penge. Her er det en rigtigt god idé i stedet at sikre sig juridisk bistand fra en advokat, så man ikke løber en risiko for at stille sig selv unødigt skidt.

Ved boligkøb kan advokaten hjælpe med at sikre dig, at alt er som det skal være juridisk, så du har et fagligt modspil til ejendomsmægleren, der er sælgers repræsentant. Advokaten vil typisk også hjælpe med at sikre, at I er optimalt stillet, hvis I er to, der køber bolig sammen – her kan der nemlig opstå problemer – særligt hvis I ikke er gift. Det kan eksempelvis være, hvis I går fra hinanden, eller hvis den ene afgår ved døden.

I det hele taget er der en lang række situationer, hvor det kan være en god idé at få ekstra juridisk bistand fra en boligadvokat – ofte er den grundige gennemgang dog tilstrækkelig. Det er den, der sikrer dig, at der ikke vil opstå ubehagelige overraskelser, fordi alle oplysninger ikke er lagt på bordet, eller fordi der er ting i dokumenterne, der stiller dig dårligt som køber.

advokat boligsalg

Advokat når du køber bolig

Hvis du køber bolig, vil du typisk være interesseret i at få en boligadvokat til at se boligkøbet efter.

Advokaten vil nemlig kunne sikre dig imod, at der er ting, der er overset, eller at du bliver stillet ringere i aftalen, end du burde.

Advokaten går således alle dokumenter grundigt efter, og det gælder vel at mærke ikke kun købsaftalen, men også alle øvrige dokumenter med relevans for handlen. Advokaten sikrer med andre ord, at alle informationer er hentet ind, så du ved, der ikke kan opstå ubehagelige overraskelser efter handlen, som kunne være opdaget i tide.

Advokaten vil typisk også kunne løse eventuelle problemer, så det er sjældent bolighandlen bliver bremset. I yderste konsekvens er det dog muligt, hvis du sørger for, at det fuldstændige advokatforbehold er skrevet ind i købsaftalen.

Advokaten vil også typisk stå for tinglysning, samt hjælpe dig med at sørge for, at sælger betaler for de udgifter, som hører til sælgers periode i boligen, men som først bliver opkrævet, efter du har overtaget.

Advokat når du sælger bolig

Flere og flere vælger i dag selv at stå for salget uden om mægler. Det kan give en enorm besparelse, da mægler typisk har meget store engangsudgifter.

Det er dog en rigtigt god idé, at du får en faglig repræsentant til at se tingene efter, så du er sikker på, du ikke bliver snydt af køber. Normalt sørger ejendomsmægleren for alle detaljer er i orden set fra dit perspektiv, og her kan en advokat på samme måde sikre dig imod, at der er detaljer, der stiller dig uhensigtsmæssigt dårligt, når du vælger et selvsalg.

Et boligsalg er en stor handel. Man kan sagtens selv stå for salgsprocessen, der primært kræver tid og engagement, men selve juraen og de stramt fastsatte procedurer ved boligsalg kan være svære at gennemskue som almindelig dansker. Derfor kan en boligadvokat hjælpe dig trygt igennem denne del, så du er helt sikker på, at handlen bliver håndteret optimalt. Dermed risikerer du ikke, der senere opstår problemer, fordi visse ting er håndteret forkert eller der eksempelvis var uhensigtsmæssige detaljer i købsaftalen set fra dit perspektiv.

Med en boligadvokat kan du altså selv gennemføre en bolighandel, hvor du sparer udgiften til mægler, og kun skal betale et langt mindre beløb til en boligadvokat for at få den fulde juridiske sikkerhed.