Skøde

Et tinglyst skøde er dokumentation for, at ejerskabet er overgået fra sælgeren af ejendommen til køberen af ejendommen. Skødet forhindrer derfor den tidligere ejer af ejendommen i at disponere over ejendommen – eksempelvis overfor kreditorer. Skødet er ikke en egentlig aftale, men bekræfter ejerskiftet. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at vilkårene i købsaftalen er i orden, og alle forbehold er opfyldt, inden skødet underskrives og tinglyses. Det er derfor en god ide at hyre en boligadvokat, der kan hjælpe dig med at udforme skødet, så det stemmer overens med købsaftalen. Boligadvokaten vil også sørge for, at skødet bliver tinglyst.

Efter 2009 er alle skøder digitale dokumenter og skal derfor underskrives og tinglyses elektronisk. Det er køber, der har ansvaret for udarbejdelsen af skødet. Skødet skal godkendes af både køber og sælger og signeres digitalt.

Skødet indeholder oplysninger om bolighandlen – bl.a. navn på køber og sælger, overtagelsesdato, ejendommens adresse, ejendommens købesum, servitutter på ejendommen samt den offentlige ejendomsvurdering.

Hvis købsaftalen indeholder betingelser, der endnu ikke er opfyldt, kan der oprettes et betinget skøde. Skødet tinglyses endeligt, når betingelserne i skødet bliver opfyldt.