Refusionsopgørelse boligsalg / køb

En refusionsopgørelse  er en oversigt over de økonomiske mellemværender mellem køber og sælger. Opgørelsen regulerer mellemværenderne i forbindelse med ejendomshandlen. Ved overtagelsen foretages en aflæsning af diverse målere for vand, varme og el, der ofte er betalt forud af sælger. Opgørelsen omfatter også bl.a. ejendomskat, renovation, vand- og vandafledningsafgift, oliebeholdning og eventuelle fællesudgifter. Hvis der er tegnet ejerskifteforsikring i forbindelse med ejendomshandlen, indgår udgiften til denne også i refusionsopgørelsen. Sælger skal betale halvdelen af prisen på den ejerskifteforsikring, som sælger selv har indhentet prisen på.

Udgifterne fordeles mellem køber og sælger forholdsmæssigt således at udgifterne dækker over den periode, de hver især har rådighed over ejendommen.

Det er sædvanligvis køber, der sørger for at få refusionsopgørelsen udarbejdet. Er refusionsopgørelsen i køberens favør, vil beløbet blive modregnet i købesummen. Er beløbet i sælgers favør, skal køber betale beløbet kontant til sælger. Refusionsopgørelsen skal sædvanligvis foreligge senest 30 dage efter overtagelsen.